POZOR! KOSIT OD JANUÁRA ZAVÁDZA ZBER BIO ODPADU Z KUCHYNE


 

Povinnosť zaviesť zber kuchynského odpadu z domácností svojich obyvateľov je pre Mesto Košice v plnom rozsahu platná od januára 2023. Bude si od nás, každého obyvateľa vyžadovať disciplínu a dodržiavanie pokynov! Ak sa nebudeme správať zodpovedne, celý prospešný projekt zmaríme svojou lajdáckosťou!

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ V RODINNÝCH DOMOCH

 • každej domácnosti žijúcej v rodinnom dome bude začiatkom januára 2023 až k dverám nehnuteľnosti bezplatne doručená vlastná zberná nádoba – 30 litrové hnedé vedro označené nápisom Kuchynský BIO odpad.
 • v bezplatne doručenom vedre je vložená 1 rolka vriec = 25 kusov
 • doručené vrecia sú jediné, ktorých používanie je pri zbere povolené. Ich účelom je chrániť nádobu pred znečistením.
 • obyvatelia majú BIO odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok a sáčkov.
 • pri každom zbere bude odpad vo vreci odvezený a domácnosti bude vrátená prázdna nádoba na ďalšie použitie
 • do prázdnej nádoby vloží obyvateľ nové vrece z bezplatne doručeného balíčka. Nádoba je následne pripravená na ďalšie použitie.
 • Spoločnosť Kosit zabezpečí zber a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie z rodinných domov 1 krát týždenne – v MČ Staré Nové Mesto vždy v PIATOK
 • zber prebieha v čase od 6. do 18. hodiny

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ V BYTOVÝCH DOMOCH (BLOKOCH)

 • k stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch pribudne v úvode mesiaca január 2023 nová zberová nádoba hnedej farby s označením Kuchynský BIO ODPAD
 • každá zberová nádoba je opatrená čierny vrecom. Tieto vrecia sú jediné, ktorých používanie je pri zbere povolené. Ich účelom je chrániť nádobu pred znečistením.
 • Obyvatelia majú BIO odpad z kuchyne vkladať do nádoby voľne, bez použitia akýchkoľvek ďalších vrecúšok a sáčkov.
 • Pri každom zbere bude odpad vo vreci odvezený, do nádoby bude vložené nové vrece a nádoba bude pripravená na ďalšie použitie.
 • Spoločnosť Kosit zabezpečuje vyprázdnenie hnedých nádob pri bytových domoch 2 krát týždenne ( ktoré konkrétne dni v týždni zatiaľ nezverejnil)

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE 

Má byť odpad ukladaný do zberovej nádoby v kompostovateľných vrecúškach?

Nie, nemá. Používanie akýchkoľvek, ani kompostovateľných, vrecúšok nie je povolené.

Vzniká v okolí nádob na zber BIO odpadu špecifický zápach?

Je potrebné si uvedomiť, že biologicky rozložiteľný odpad domácnosti produkovali i pred zavedením samostatného zberu. Ten bol ukladaný do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad. V novom scenári je rovnaký odpad vkladaný do samostatnej nádoby na zber bioodpadu. Dostatočnou frekvenciou zberu a za predpokladu, že nádoby budú po použití zatvoené vekom, by zápach nemal byť výrazný.

Patria do hnedej nádoby i jadrá z čerešní, broskýň alebo škrupiny z orechov?

Áno, všetky nejedlé zvyšky kôstkového ovocia i škrupiny z orechov sú považované za kuchynský bioodpad.

Patria do hnedej nádoby i papierové servítky alebo rolky od toaletného papiera?

Zber kuchynského odpadu sa vo svojich pravidlách líši od klasického kompostovania. Do hnedých nádob servítky ani rolky od toaletného papiera nepatria. Slúžia výhradne na zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne.

Kam je odpad po zbere odvážaný?

Materiál zo zberu kuchynského odpadu z domácnosti obyvateľov Košíc je energeticky a materiálovo zhodnotený v bioplynovej stanici. Bioplynová stanica spoločnosti Eko-Salmo Plus, s.r.o. pri obci Kokšov-Bakša je vybudovaná pre účely zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov cestou výroby a využitia bioplynu na výrobu elektrickej energie. Biologicky rozložiteľný odpad predstavuje hodnotný zdroj pre výrobu alternatívnej energie a organického hnojiva (digestát).

Aké sú najčastejšie odpozorované chyby triedenia?

Odmietania triedenia. Dôvodom môže byť nevedomosť, neochota alebo nesúhlas akceptovať diskomfort.

Odpad z kuchyne vkladáme do plastových vreciek alebo vyhadzujeme rovno s obalmi.

Bioodpad z kuchyne nevytriedime dôkladne a tak ho do hnedých nádob vkladáme znehodnotený o plasty, sklo, papier, či zmesový komunálny odpad.

Veľkou chybou je, že nádoby ostávajú po použití otvorené. Je veľmi dôležité vždy po vložení odpadu veko nádoby riadne uzavrieť.

K stiahnutiu

kamagra jelcialis