POZOR! ASISTOVANÉ DOSČÍTAVANIE PREBIEHA DO 13. JÚNA 2021. POLÍCIA UPOZORŇUJE NA FALOŠNÝCH ASISTENTOV


Nestihli ste alebo ste sa nedokázali sčítať na počítači? Navštívte kontaktné miesto na Miestnom úrade MČ Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici 7, kde Vám náš asistent rád pomôže.
Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:
Ak prísť nemôžete, napríklad pre zdravotné problémy, zavolajte nám, prídeme my za vami. Potrebné údaje k nahláseniu: meno a priezvisko, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo bytu, tel. kontakt. Tel. č.: 055/6827150
Zároveň vám ďakujeme, že o tom dáte vedieť aj tým, ktorí to potrebujú, no sociálne siete a ostatné internetové komunikačné kanály sú pre nich nedostupné, či príliš komplikované.
Pripomíname však, aby ste ostali obozretní, keďže sčítanie môžu zneužiť rôzni špekulanti. Nevpúšťajte domov preto nikoho, kto by sa vydával za sčítacieho asistenta bez toho, aby ste mali vopred dohodnutý termín s asistentom sčítania.
Na čo si dávať pozor pri telefonickom objednaní mobilného asistenta?
- Overte si správnosť telefónneho čísla, na ktorom si môžete objednať službu mobilného asistenta.
- Mobilného asistenta je potrebné kontaktovať z vlastnej iniciatívy, teda v žiadnom prípade vám nemôže niekto zavolať len tak, že vás ide sčítať!
- Samotné sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru. Telefonicky prebieha len objednanie služby mobilného asistenta, pri ktorom uvediete len meno, priezvisko, ulicu, súpisné číslo a telefonický kontakt, žiadne iné údaje nie je potrebné poskytnúť.
- mobilný asistent vás bude kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu.
AKO PREBIEHA SAMOTNÉ SČÍTANIE?
- Mobilný asistent disponuje preukazom asistenta sčítania (môžete požiadať o jeho predloženie) a v prípade, že si nie ste istí, overte si jeho totožnosť asistenta na kontaktnom mieste na miestnom úrade.
- Sčítanie nemusí prebiehať priamo vo vašej domácnosti
- Pred príchodom mobilného asistenta majte pripravené vaše rodné číslo
- Otázky zo sčítacieho formuláru nie sú zamerané na zisťovanie citlivých údajov o vašej osobe, majetku, zdraví a i.
- Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek dokumenty.
- Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčítania, ktoré sa vydáva len raz.
- Mobilný asistent od vás nežiada finančnú hotovosť, tieto služby sú poskytované bezplatne.
- Počas celého sčítania dodržujte aktuálne platné opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia vírusu COVID - 19.
V prípade ak od vás niekto iný ako miestny úrad mestskej časti vyžaduje zaplatenie pokuty za nesčítanie sa, túto pokutu neplaťte. Môže ísť o podvodné konanie, a preto bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158 a informujte MČ. Mestská časť udelí pokutu vždy len písomne.
Máte podozrenie, že bol na vás alebo na blízkej osobe spáchaný trestný čin alebo podvod, bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158 alebo informačné kancelárie pre obete trestných činov sídliace v každom krajskom meste.
Informačná kancelária Košice: 0908 734 961, 055 / 6001445