Pozber posypového materiálu. Pozrite si harmonogram a preparkujte autá.


Milí staromešťania, máte možnosť nahliadnuť do harmonogramu pozberu posypového materiálu na  bočných komunikácii v našej MČ Staré Mesto. Harmonogram je rozdelený do troch  pracovných dní  od 26.4.2021  do 28.4.2021. Strojné zametanie sa bude realizovať od 8:00 do 12:00 hod.

Na pozber sú vyčlenené 4 malé mechanizmy a 1 veľký mechanizmus na širšie ulice v rámci MČ. Následné nedostatky budú dočisťovať ruční pracovníci.

BPMK rozmiestni prenosné dopravné značenie na jednotlivé ulice tak, aby naši obyvatelia boli informovaní o čase a dátume čistenia 7 dní vopred.

MČ Staré  Mesto /formát .-Mesto - 21.44 kB/