POSTUP A PONUKA STRAVOVANIA PRE STAROMESTSKÝCH SENIOROV, PRIBUDLA JEDÁLEŇ ČERVENÝ KRÍŽ NA KOMENSKÉHO 19


Vážení seniori, ak máte trvalý pobyt v MČ Košice – Staré Mesto, výška vášho dôchodku nepresahuje 500 eur a máte záujem o stravovanie s príspevkom od mestskej časti, postup je takýto:
- vyberte si jedno zo stravovacích zariadení, kde sa budete stravovať minimálne 3 mesiace
1. GERA, Báčikova 18
2. JEDÁLEŇ LESY, Moyzesova 18
3. JEDÁLEŇ VOJVODSKÁ, Vojvodská 5
4. ČERVENÝ KRÍŽ , Komenského 19
- keď ste si vybrali, prineste na Miestny úrad MČ Košice – Staré Mesto, sociálny referát na prízemí – číslo dverí 15 tohtoročný výmer o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
- na sociálnom referáte podpíšete DOHODU S MČ KOŠICE-STARÉ MESTO o zabezpečení stravovania pre poberateľa príspevku na stravovanie v stravovacom zariadení
- vypíšete žiadosť o príspevok a čestné vyhlásenie o tom, že nemáte iný príjem okrem dôchodku,
- v prípade manželov – dôchodcov, žijúcich v spoločnej domácnosti sa ich príjmy posudzujú spoločne, preto je potrebné doložiť potvrdenie o výške dôchodku a potvrdenie o výške iných príjmov obidvoch manželov – ak ich majú,
- iné osoby môžu zastúpiť seniorov pri podpise tejto dohody len na základe splnomocnenia na uzatvorenie dohody o zabezpečení stravovania pre poberateľa príspevku na stravovanie, pričom tlačivá sú k dispozícii na čísle dverí 15 – prízemie alebo na webovej stránke MČ Košice – Staré Mesto – www.kosice-city.sk
VÝŠKA PRÍSPEVKU NA OBED OD MESTA KOŠICE A OD MČ KOŠICE STARÉ MESTO : 
- dôchodok do 300 EUR - príspevok od mesta 2 EUR - príspevok od MČ 1,50 EUR - obed GERA za 1,50 EUR, Jedáleň LESY 0,45 EUR, Jedáleň Vojvodská 0,44 EUR, Jedáleň Červený kríž 1 EUR
- od 300,01 do 475,00 EUR - príspevok od mesta 2 EUR - príspevok od MČ 0,30 EUR - obed GERA -  2,70 EUR, Jedáleň LESY - 1,65 EUR, Jedáleň Vojvodská - 1,64 EUR, Jedáleň Červený kríž - 2,20 EUR
- od 475, 01 do 500,00 EUR - príspevok od mesta 2 EUR - príspevok od MČ 0 EUR - obed GERA za 3 EUR, Jedáleň LESY - 1,95 EUR, Jedáleň Vojvodská - 1,94 EUR, Jedáleň Červený kríž - 2,50 EUR 
- ak máte dôchodok vyšší ako 500 EUR môžete samozrejme chodiť na obed podľa vlastného výberu, na miestny úrad nemusíte chodiť, stačí ísť priamo do jedálne. Pre informáciu uvádzame cenu obedov - GERA - 5 EUR, JEDÁLEŇ LESY - 3,95 EUR, JEDÁLEŇ VOJVODSKÁ -  3,94 EUR, JEDÁLEŇ ČERVENÝ KRÍŽ - 4,50 EUR 

K stiahnutiu

kamagra jelcialis