Pošta Košice 1 a Pošta Košice 2 menia od októbra 2020 otváracie hodiny


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1. 10. 2020 bude na Pošte Košice 1 a Pošte Košice 2 realizovaná zmena hodín pre verejnosť.

Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce a efektívne využitie pracovného času zamestnancov.

Pošta Košice 1:

Hodiny pre verejnosť po zmene od 1. októbra 2020

Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok: od 7. do 19. hod

Sobota: od 8. do 11. hod

Nedeľa: zatvorená

Pošta Košice 2:

Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok: od 7. do 19. hod

Sobota: od 8. do 11. hod

Nedeľa: zatvorená