Poslanecký deň


Miesto konania: zasadačka č. 123, I. poschodie budovy Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Čas konania: 15.00 – 16.30 hod.

 

Dátum Prijíma poslanec
19.02.2020 Michal Djordjevič, MBA
04.03.2020 Andrej Ďurica
18.03.2020 Ing. Ingrid Faťolová
01.04.2020 Mgr. Peter Gacík
15.04.2020 MUDr. Magdaléna Galdunová
29.04.2020 Ing. Zoltán Hanesz
13.05.2020 Mgr. art. Peter Havasi
27.05.2020 Ing. Eva Hulmečíková
10.06.2020 Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
24.06.2020 Mgr. Martin Konečný, PhD.   

 

Na stiahnutie: harmonogram poslaneckých dní na I. polrok 2020