Poslanecký deň


Miesto konania: zasadačka č. 123, I. poschodie budovy Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Čas konania: 15.00 – 16.30 hod.

 

Dátum Prijíma poslanec
18.09.2019 Mgr. Peter Gacík
02.10.2019 MUDr. Magdaléna Galdunová
16.10.2019 Ing. Zoltán Hanesz
30.10.2019 Mgr. art. Peter Havasi
13.11.2019 Ing. Eva Hulmečíková
27.11.2019 Ing. Richard Kočiš
11.12.2019 Mgr. Martin Konečný, PhD.

 

Na stiahnutie: harmonogram poslaneckých dní na II. polrok 2019