Poslanecký deň


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto uznesením č. 122 zo dňa 11.06.2020 schválilo zrušenie poslaneckých dní k 30.06.2020.