Poslanecký deň


Miesto konania: zasadačka č. 123, I. poschodie budovy Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Čas konania: 15.00 – 16.30 hod.

 

Dátum Prijíma poslanec
13.11.2019 Ing. Eva Hulmečíková
27.11.2019 Ing. Richard Kočiš
11.12.2019 Mgr. Martin Konečný, PhD.

 

Na stiahnutie: harmonogram poslaneckých dní na II. polrok 2019