Poslanecký deň


Miesto konania: zasadačka č. 123, I. poschodie budovy Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Čas konania: 15.00 – 16.30 hod.

 

Dátum Prijíma poslanec
10.06.2020 Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
24.06.2020 Mgr. Martin Konečný, PhD.   

 

 Vstup do budovy bude možný za dodržania týchto hygienických opatrení:

  • dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v budove miestneho úradu,
  • použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy,
  • dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami minimálne 2 m.

 

 

Na stiahnutie: harmonogram poslaneckých dní na I. polrok 2020