Poslanecký deň


Miesto konania: zasadačka č. 123, I. poschodie budovy Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Čas konania: 15.00 – 16.30 hod.

 

Harmonogram poslaneckých dní na rok 2019

Dátum Prijíma poslanec
09.01.2019 Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
23.01.2019 Michal Djordjevič
06.02.2019 Andrej Ďurica
20.02.2019 Ing. Ingrid Faťolová
06.03.2019 Mgr. Peter Gacík
20.03.2019 MUDr. Magdaléna Galdunová
03.04.2019 Ing. Richard Kočiš
17.04.2019 Mgr. Martin Konečný, PhD.
15.05.2019 Ing. Eva Hulmečíková
29.05.2019 Ing. Zoltán Hanesz
12.06.2019 Mgr. art. Peter Havasi
26.06.2019 MUDr. Pavol Priester
10.07.2019 Martina Torkošová, MBA
24.07.2019 Michal Djordjevič
07.08.2019 Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
21.08.2019 Andrej Ďurica
04.09.2019 Ing. Ingrid Faťolová
18.09.2019 Mgr. Peter Gacík
02.10.2019 MUDr. Magdaléna Galdunová
16.10.2019 Ing. Zoltán Hanesz
30.10.2019 Mgr. art. Peter Havasi
13.11.2019 Ing. Eva Hulmečíková
27.11.2019 Ing. Richard Kočiš
11.12.2019 Mgr. Martin Konečný, PhD.