Blaškovičová Ľubica, Mgr. art.


Blaškovičová Ľubica, Mgr. art.

Strana: Nezávislý/á kandidát/ka
Volebný obvod: 1. obvod
Volebné obdobie: 8
E-mail: lubapeto@netkosice.sk
Vek: 67

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda

Komisia zdravotná, sociálna a na prevenciu a riešenie závislostí - člen

Komisia kultúry, školstva a športu - člen

Redakčná rada Staromestských listov - člen

kamagra jelcialis