Galdunová Magdaléna, MUDr.


Galdunová Magdaléna, MUDr.

Strana: Za koalíciu SPOLU - občianska demokracia, SMKP-MKP, KDH, SaS
Volebný obvod: 2. obvod
Volebné obdobie: 1
E-mail: magdalena.galdunova88@gmail.com
Vek: 46

Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - člen

Komisia zdravotná, sociálna a na prevenciu a riešenie závislostí - člen

Redakčná rada Staromestských listov - člen