Gacík Peter, Mgr.


Gacík Peter, Mgr.

Strana: Nezávislý/á kandidát/ka
Volebný obvod: 2. obvod
Volebné obdobie: 1
E-mail: peter.gacik@gmail.com
Vek: 30

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen