Faťolová Ingrid, Ing.


Faťolová Ingrid, Ing.

Strana: Nezávislý/á kandidát/ka
Volebný obvod: 3. obvod
Volebné obdobie: 1
E-mail: ingrid.fatolova@kosice-city.sk
Vek: 49

Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - člen

Redakčná rada Staromestských listov - člen