Hulmečíková Eva, Ing.


Hulmečíková Eva, Ing.

Strana: Nezávislý/á kandidát/ka
Volebný obvod: 1. obvod
Volebné obdobie: 8
E-mail: eva.hulmecikova@gmail.com
Vek: 63

Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku - člen

Komisia zdravotná, sociálna a na prevenciu a riešenie závislostí - člen

kamagra jelcialis