Ďurica Andrej


Ďurica Andrej

Strana: Za koalíciu OĽANO, Zmena zdola, DÚ, SME RODINA - Boris Kollár
Volebný obvod: 1. obvod
Volebné obdobie: 1
E-mail: andrej.durica@kosice-city.sk
Vek: 39

Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku – člen

Komisia kultúry, školstva a športu – člen

Redakčná rada Staromestských listov – člen