PONUKA PRÁCE – HĽADÁME REFERENTA MATRIČNEJ ČINNOSTI


HĽADÁME REFERENTA MATRIČNEJ ČINNOSTI
Predpokladaný termín nástupu 1. marca 2022
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
- ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
- prax na pozícii minimálne 5 rokov s matričnou agendou
- ovládanie práce v programe : CISMA, REGOB SR, RFO
- vykonané štátne skúšky z vedenia matrík
Iné kritéria a požiadavky
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
-bezúhonnosť
- schopnosť pracovať v tíme
- samostatnosť
- precíznosť, dôslednosť
- komunikatívnosť, asertivita
- schopnosť zvládať záťažové situácie
- diskrétnosť
Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štrukturovaný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- osvedčenie o vykonaní skúšky z vedenia matrík
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
 Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
- od 706,50 EUR/mesačne do 830,50 EUR /mesačne v závislosti od počtu rokov praxe. V závislosti podľa pracovných skúseností a schopností je možnosť priznať osobný príplatok v limite do 100 percent platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený.
ŽIADOSTI O PRIJATIE DO PRACOVNÉHO POMERU A ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV ZASIELAJTE DO 14. FEBRUÁRA 2022 NA ADRESU:
Mestská časť Košice Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
kamagra jelcialis