POMOC UKRAJINCOM NA SLOVENSKU POČAS ZIMY


UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou poskytnú ukrajinským rodinám, osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine jednorazový finančný príspevok vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu, na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období (napr. zimné oblečenie, obuv, prikrývky, náklady spojené so stravou, bývaním a pod.). Bližšie informácie sú uvedené:
Finančná pomoc - UNHCR Slovakia
Vzhľadom na blížiaci sa koniec termínu na registráciu na jednorazový finančný príspevok na zabezpečenie nevyhnutných zimných potrieb (do 18. novembra pre tých, ktorí prišli nedávno na Slovensko) a (do 23. novembra pre tých, ktorí už sú uvedení v databáze UNHCR, ale potrebujú aktualizovať svoje údaje) si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri distribúcii plagátu do obcí ako i ubytovacích zariadení, kde sa odídenci z Ukrajiny zdržiavajú. Informácie o podpore UNHCR a UNICEF odídencom z Ukrajiny s jednorazovou pomocou pre zimné potreby sa nachádzajú na tomto plagáte: UNHCR_UNICEF Winterization Support_SVK_
S odkazom na § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento finančný príspevok na účely pomoci v hmotnej núdzi nepovažuje za príjem.
ZIADOST_o_dotaciu_vyzivne(3) /formát .docx - 27.29 kB/
Informácie poskytla MVDr.Mgr. Jaroslava Hricová
vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok.

K stiahnutiu

kamagra jelcialis