Podmienky prenájmu nehnuteľností


Podmienky  prenájmu  a využitia  priestorov Radničnej sály, Sobášnej siene, zasadačky a priestorov telocviční pre  rôzne subjekty a kultúrne podujatiapríloha

Minimálne sadzby za prenájom reklamnej plochy – zábrany na stanovištiach komunálneho odpadu v mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha