Pochovali sme basu


Fašiangovú zábavu, prvú tohtoročnú hromadnú akciu denného centra seniorov, zorganizovala jeho samospráva v predvečer Popolcovej stredy. V radničnej sále MÚ rozvoniavali šišky, ktorými zaplnili stoly babky, vychýrené kuchárky. Ako sa patrí, naplnili ich vlastnoručne urobeným džemom. Súčasťou programu bolo aj pochovávanie basy, ktoré spoločne predviedli speváčky zo skupiny Malina, tanečnice zo Šťastnej ženy za aktívneho prispenia ďalších mužov i žien, napríklad aj Ladislava Lukáča, ktorý predstavil fašiangovú tradíciu, Štefana Kašického zo skupiny Dubina, hráča na lesný roh Emila Fajtu a ďalších. Basa je pochovaná, začína sa pôst. Fašiangová zábava, aj v maskách, pokračovala vystúpením speváčky Kataríny Čižmárikovej s giratovým sprievodom Stanislava Čapa a bohatou tombolou. Finále patrilo diskotéke Jána Spišáka, pri ktorej sa zabúdalo na boľavé kolená i chrbty.

kamagra jelcialis