Počas Dní mesta Košice bolo ocenené aj Staré Mesto.


Tohtoročné Dni mesta Košice priniesli Košičanom a návštevníkom mesta širokú škálu podujatí a zaujímavých aktivít. Počas víkendu sa uskutočnilo aj odhalenie základného kameňa olympijského pamätníka za účasti primátora Richarda Rašiho, ktorý následne prijal Posolstvo hrám 30. Olympiády Londýn 2012.

V rámci programu odhalenia základného kameňa boli inštitúciám i jednotlivcom udelené dekréty a pamätné plakety. Medzi ocenenými nechýbala ani Mestská časť Košice - Staré Mesto na čele so starostom Ľubomírom Gregom. Olympijský klub Košice udelil Starému Mestu pamätnú bronzovú plaketu a dekrét za aktívnu činnosť a podporu Olympijského klubu Košice a to pri príležitosti jeho 20. výročia. Aj toto ocenenie je dôkazom toho, že MČ Košice - Staré Mesto podporuje športové aktivity našich reprezentantov a aj takou formou motivuje deti a mládež k aktívnemu a zdravému tráveniu voľného času, kam športovanie jednoznačne patrí.

kamagra jelcialis