PO 22 ROKOCH DEMONTUJÚ PLOT OKOLO PRAVOSLÁVNEHO KOSTOLA


Starosta v utorok s radosťou vítal pracovníkov Bytového podniku mesta Košice, ktorí po neuveriteľných 20 rokoch začali s demontážou ohyzdného plechového plotu okolo Pravoslávneho chrámu v lokalite ulice Československej armády.

Verejná zeleň sa tak vracia do užívania obyvateľom Kuzmányho sídliska, práce na demontovaní 300 metrov plechového plotu by mali byť ukončené do piatku 8. júla 2020.

Prosíme všetkých motoristov, aby preparkovali autá pri plote Pravoslávneho chrámu, pretože prekážajú pri jeho búraní. Po demontáži plechov sa budú rezať stĺpy, preto je nutné, aby majitelia vozidiel parkovali do víkendu v iných lokalitách.

“ Otvorenie zeleného verejného priestranstva po dlhých 20 rokoch sa podarilo vďaka kooperácii starostu MČ Staré Mesto, vedenia Mesta Košice, najmä námestníčky primátora pre školstvo a cirkevné záležitosti Lucie Gurbaľovej a členov majetkovej komisie. Všetkým ďakujeme za pomoc,“ povedal starosta Igor Petrovčik.

Pre zaujímavosť pripomenieme, že pozemok na ulici ČSA na stavbu chrámu kúpila cirkev ešte v roku 1995. Už stavebné konanie sprevádzali petície občanov, aj nesúhlasné stanoviská MČ Staré Mesto.

Plot nekopíroval nájomnú zmluvu, zabral o dva metre po obvode viac a problémom bola i jeho zanedbanosť a nebezpečenstvo úrazu, keďže v silnom vetre sa časti uvoľnili.

Starosta Igor Petrovčik napadol nájomnú zmluvu na majetkovej komisii mestského zastupiteľstva, tá odporučila vypovedať zmluvu alebo nájsť dohodu.

Starostu teší, že demontážou plotu sa priestor zazelená a otvorí, pretože plotom cirkev prehradila prirodzený tranzit na Tatranskú ulicu a väčšina starších obyvateľov s rôznymi indispozíciami musela ísť obchádzkou.

Pravoslávna cirkev predala časť svojho pozemku súkromnej firme, ktorá chcela na tomto území postaviť predajňu potravín a komunitné centrum pre cirkev. Proti tomuto zámeru boli obyvatelia predmetnej lokality, nesúhlasné stanovisko dal aj Útvar hlavného architekta mesta Košice.