Plaváreň dosiahla najväčšiu úsporu na Slovensku


Plaváreň dosiahla najväčšiu úsporu na Slovensku

Košice 4.11.2014

Mestská krytá plaváreň ako prvá na Slovensku použila na verejné obstarávanie zemného plynu EKS (Elektronický kontaktný systém alebo elektronické trhovisko).
EKS bolo spustené len nedávno a jeho prevádzkovatelia upozorňovali na zvýšenú opatrnosť pri jeho používaní, nakoľko prví účastníci sa stali aj prvými reálne testujúcimi systém EKS. „My sme sa rozhodli do toho ísť z niekoľkých dôvodov. Ide o doteraz najtransparentnejší systém obstarávania, nakoľko je obstarávateľ v anonymite, čiže nie je možné žiadne loby, alebo korupcia zo strany dodávateľa. Súčasťou každého obstarávania je elektronická aukcia, kde sa dodávatelia "bijú" o cenu", povedal vedúci MKP Ing. Vladimír Hlivák.
EKS zaručuje pre všetkých rovnaké podmienky, dokonca generuje aj zmluvu, ktorá je automaticky zaslaná objednávateľovi po ukončení aukcie. Takéto trhovisko zaručuje za minimálne náklady dosiahnuť najnižšiu cenu na trhu. Hlivák tiež upresnil, čo to reálne znamená pre chod plavárne: „V našom prípade to znamenalo zmenu dodávateľa zemného plynu a úsporu nákladov cez 11 200 EUR za objednané množstvo zemného plynu."
Zemný plyn na plavárni používajú na chod kogeneračných jednotiek (KGJ). Tie vyrábajú elektrinu a teplo pre vlastnú spotrebu. To umožňuje ďalšie šetrenie prevádzkových nákladov. Takúto politiku hospodárenia na MKP kvituje aj staromestský starosta Mgr. Ľubomír Grega: „V priebehu týždňa začíname verejné obstarávanie na dodávku elektrickej energie pomocou EKS. Pre MKP , všetky inštitúcie v našej zriaďovateľskej pôsobnosti i pre samotný úrad je prirodzené, že s verejnými finančnými prostriedkami zaobchádzame šetrne, hospodárne a transparentne. Preto budeme cez EKS obstarávať všetky komodity, ktoré nám budú umožnené." Všetky kroky bude možné overiť si na webovom portáli EKS v sekcii úspory, zemný plyn, konkrétne na https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/10, kde má Mestská krytá plaváreň momentálne najväčšiu úsporu spomedzi všetkých.