Plánovaná odstávka MKP prinesie zmeny k lepšiemu


V súvislosti s plánovanou odstávkou z dôvodu výmeny vody v bazéne na MKP sa starosta MČ zúčastnil na kontrolnom dni, v utorok 3.7.2012.

Okrem oboznámenia sa s postupom prác na súbežnej rekonštrukcii časti technologického zariadenia plavárne si starosta pozrel aj novovybudovaný čipový systém pri vchode na vonkajšiu plochu od McDonaldu. Ten by mal prispieť k ďalšiemu zvýšeniu tržieb. „Teší ma, že zavedenie tohto systému, ktorý som inicioval vo vestibule plavárne, prináša našej MČ ročne vyše 40 000 eur", povedal nám starosta. „Chcem touto cestou poďakovať všetkým našim pracovníkom za ich obrovské nasadenie i prácu nadčas v neľahkých klimatických podmienkach, vďaka čomu odstávka potrvá len pár dní", dodal Ľ. Grega.
Vedúci plavárne Vladimír Hlivák nás zase oboznámil s tým, aké práce na MKP momentálne prebiehajú a čo všetko na nej ešte pribudne. „Pomocou vlastných zamestnancov realizujeme práce v úpravni vody, bazénovej hale, na vzduchotechnike i výmenníkovej stanici. V bazénovej hale zrealizujeme aj dôkladné čistenie." Čistiť budú aj obklady a dlažby v šatňových priestoroch a sprchách, ale aj vo vestibule plavárne. Výnimkou nie je ani vonkajšie schodište a nerezové časti. „Neplánovali sme napríklad zmeny v telefónnej ústredni, no mesačné telefónne poplatky sa nám podarilo znížiť z 50 na 11,90 eur. Nainštalovali sme spomínaný turniketový systém pri vstupe na vonkajšiu plochu. Prebieha príprava potrubných rozvodov a elektroinštalácia pre predajné stánky na vonkajšej ploche", dodal Hlivák.
Vestibul je krajší aj vďaka osadeniu nových lavičiek a dvoch veľkých kvetináčov s okrasnými rastlinami. Návštevníkom Mestskej krytej plavárne tak bude po odstávke poskytnutý opäť väčší komfort a zabezpečené príjemnejšie prostredie.

kamagra jelcialis