Petície


Podávajúci
Peter Neuvirth
Dátum podania
11.09.2023
Predmet petície
Petícia za zmenu názvu Námestia osloboditeľov v Košiciach na Legionárske námestie
Spôsob vybavenia
postúpené vecne príslušnému orgánu
Termín vybavenia
20.09.2023
Podávajúci
Václav Potočňák
Dátum podania
24.08.2021
Predmet petície
petícia za vypracovanie projektu a realizáciu modernizácie kontajnerov na komunálny odpad na ul. Dargovská
Spôsob vybavenia
vyhovené v rozsahu spracovania projektovej dokumentácie
Termín vybavenia
13.10.2021


Výsledky petícií


  • Petícia.pdf - petícia za vypracovanie projektu a realizáciu modernizácie kontajnerov na komunálny odpad na ul. Dargovskákamagra jelcialis