PENIAZE ZA NEVYPLÁVANÉ PERMANENTKY POŠLEME NA ÚČTY 30. SEPTEMBRA 2021


OZNAM
Poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Staré Mesto v súlade s príslušnými zákonmi schválili vyplatenie verifikovaných nevyplávaných permanentiek na Mestskú krytú plaváreň z rozpočtu.
Občania, ktorí neuviedli číslo účtu, ale chcú peniaze v hotovosti, budú vybavení na Miestnom úrade MČ Košice - Staré Mesto od 4. októbra 2021.