Aktuality

18. decembra 2012

Každoročný vianočný kultúrny program na Kuzmányho sídlisku takmer zmaril dážď. Potvrdilo sa, že Košičania sú ľudia s veľkým srdcom a deti sa nakoniec predviedli v plnej paráde.

viac
17. decembra 2012

Zapojte sa aj tento rok do 6. ročníka podujatia „Oprášme korčule“

viac
12. decembra 2012

12.12.2012 – tento magický dátum si pre svoj sobáš zvolili tri páry.

viac
Košice - Staré mesto
11. decembra 2012

Komisia sociálna a zdravotná pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice – Staré Mesto aj tohto roku pripravila projekty zamerané na prevenciu, ochranu zdravia a poskytovanie prvej pomoci.

viac
11. decembra 2012

Na otvorení novej predajne pre zahradkárov, chovateľov a domácich majstrov – „kutilov“ sa zúčastnil aj starosta Starého mesta Ľubomír Grega.

viac
11. decembra 2012

Mestská časť Košice-Staré Mesto dnešného dňa ukončila preberacie konanie stavby „Rozšírenie parkovacích miest na Magurskej ulici v Košiciach“.

viac
10. decembra 2012

S postrehmi ohľadom rôznych nedostatkov v Starom Meste sa mnohí občania obracajú priamo na starostu.

viac
06. decembra 2012

Aj keď je seniorom úplne jasné, že sladké balíčky nenosí Mikuláš, neváhali a v jeho mene si pripravili príjemné posedenie.

viac
06. decembra 2012

Rekonštrukcia podjazdu trvala necelé dva mesiace

viac
06. decembra 2012

Radničnú sálu zaplnili rozprávkové bytosti z Divadielka pod Vežou. Podarilo sa im privolať aj Mikuláša.

viac
05. decembra 2012

Na Mikuláša bude vstup na Mestskú krytú plaváreň pre deti a študentov zdarma.

viac
03. decembra 2012

Galaprogram súťaže Slovo bez hraníc 2012 sa niesol v znamení vynikajúcich recitátorských výkonov.

viac
Košice - Staré mesto
30. novembra 2012

Snúbenci pri výbere termínu sobáša často dbajú aj na symboliku čísel. Onedlho im kalendár ponúkne naozaj magický dátum – 12.12.2012 – a Staré Mesto zase miesto na sobáš.

viac
28. novembra 2012

Majitelia garáží, nachádzajúcich sa medzi Geriatrickým centrom sv. Lukáša a bytovým domom Jesenná ul. č. 7 , žiadali mestskú časť o zabezpečenie opravy prístupovej komunikácie ku garážam.

viac
28. novembra 2012

17. ročník celomestskej súťaže Slovo bez hraníc má svojich víťazov

viac
izmir escort cialis