Aktuality

29. októbra 2012

V piatok 26.10.2012 sa uskutočnil galaprogram celomestskej súťaže Spev bez hraníc 2012. Otvoril ho Lukáš Adamec spolu so zakladateľom kapely Siempre Petrom Malinovským.

viac
25. októbra 2012

Október je mesiacom úcty k starším a 1. október bol OSN vyhlásený ako Medzinárodný deň seniorov. Naši Staromestský seniori z DC si ho pripomenuli výbornou akciou.

viac
24. októbra 2012

16. októbra sme vás informovali o odpadkoch pri kontajneroch na viacerých uliciach. K dnešnému dňu sú všetky upratané.

viac
24. októbra 2012

V utorok 23.októbra úrad Starého Mesta poctila
svojou návštevou známa speváčka Lenka Filipová.

viac
23. októbra 2012

Porota z 83 prihlásených súťažiacich vybrala tých najlepších. Predstavia sa v piatkovom Galaprograme.

viac
22. októbra 2012

Starosta MČ prijal vodných pólistov, ktorí sa prišli pochváliť vzácnou trofejou.

viac
18. októbra 2012

Pred kontajnermi pri MŠ Tatranská 23 bol nahromadený odpad. Zlikvidovali ho pracovníci VPP.

viac
12. októbra 2012

Trilógiu autora profesora Imricha Sedláka uviedli
11. októbra 2012 v Radničnej sále Starého Mesta.

viac
10. októbra 2012

Stretli ste sa na našom Miestnom úrade s korupciou, či nekalými praktikami? Povedzte o tom priamo starostovi.

viac
10. októbra 2012

V snahe neustále modernizovať a zefektívňovať chod úradu sa Staré Mesto rozhodlo hľadať nové, inovatívne riešenia s pomocou študentov.

viac
10. októbra 2012

Ďalšia investičná akcia Starého Mesta dokončená

viac
Košice - Staré mesto
08. októbra 2012

Výbor samosprávy Denného centra má novú predsedníčku

viac
08. októbra 2012

Rekonštrukciou rozšírila MŠ Zádielská svoju kapacitu o 22 miest.

viac
Košice - Staré mesto
05. októbra 2012

Týmto prípadom sa v 40. týždni venovalo Oddelenie sociálnych vecí, zdravia a materských škôl

viac
04. októbra 2012

4.10.2012 sa na Hlavnej ulici uskutočnil 5. ročník súťaže pod názvom „Beh o pohár starostu metskej časti Košice-Staré Mesto“

viac