Aktuality

21. decembra 2012

Seniori z denného centra nezaháľajú. Počas Adventu nezabudli na šport, ani na tradície.

viac
21. decembra 2012

Pred Vianocami už tradične chodíme podávať kapustnicu vedno s primátorom Richardom Rašim na Arcidiecéznu charitu na Bosákovu ulicu.

viac
20. decembra 2012

Pre ľudí bez domova dnes v Charitnom domove sv. Alžbety na Bosákovej ulici podával sviatočnú kapustnicu primátor mesta Richard Raši za asistencie starostov troch mestských častí.

viac
19. decembra 2012

Skôr než sa začal kultúrny program, svoje miesto za výčapom zaujal starosta Ľubomír Grega. Primátorský punč ponúkal spolu s prednostom MÚ Karolom Tillom a poslancom Ottom Brixim. Staromestské Vianoce na Hlavnej ulici prišli podporiť mnohí ďalší poslanci Starého Mesta.

viac
18. decembra 2012

Každoročný vianočný kultúrny program na Kuzmányho sídlisku takmer zmaril dážď. Potvrdilo sa, že Košičania sú ľudia s veľkým srdcom a deti sa nakoniec predviedli v plnej paráde.

viac
17. decembra 2012

Zapojte sa aj tento rok do 6. ročníka podujatia „Oprášme korčule“

viac
12. decembra 2012

12.12.2012 – tento magický dátum si pre svoj sobáš zvolili tri páry.

viac
Košice - Staré mesto
11. decembra 2012

Komisia sociálna a zdravotná pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice – Staré Mesto aj tohto roku pripravila projekty zamerané na prevenciu, ochranu zdravia a poskytovanie prvej pomoci.

viac
11. decembra 2012

Na otvorení novej predajne pre zahradkárov, chovateľov a domácich majstrov – „kutilov“ sa zúčastnil aj starosta Starého mesta Ľubomír Grega.

viac
11. decembra 2012

Mestská časť Košice-Staré Mesto dnešného dňa ukončila preberacie konanie stavby „Rozšírenie parkovacích miest na Magurskej ulici v Košiciach“.

viac
10. decembra 2012

S postrehmi ohľadom rôznych nedostatkov v Starom Meste sa mnohí občania obracajú priamo na starostu.

viac
06. decembra 2012

Aj keď je seniorom úplne jasné, že sladké balíčky nenosí Mikuláš, neváhali a v jeho mene si pripravili príjemné posedenie.

viac
06. decembra 2012

Rekonštrukcia podjazdu trvala necelé dva mesiace

viac
06. decembra 2012

Radničnú sálu zaplnili rozprávkové bytosti z Divadielka pod Vežou. Podarilo sa im privolať aj Mikuláša.

viac
05. decembra 2012

Na Mikuláša bude vstup na Mestskú krytú plaváreň pre deti a študentov zdarma.

viac