Aktuality

22. októbra 2012

Starosta MČ prijal vodných pólistov, ktorí sa prišli pochváliť vzácnou trofejou.

viac
18. októbra 2012

Pred kontajnermi pri MŠ Tatranská 23 bol nahromadený odpad. Zlikvidovali ho pracovníci VPP.

viac
12. októbra 2012

Trilógiu autora profesora Imricha Sedláka uviedli
11. októbra 2012 v Radničnej sále Starého Mesta.

viac
10. októbra 2012

Stretli ste sa na našom Miestnom úrade s korupciou, či nekalými praktikami? Povedzte o tom priamo starostovi.

viac
10. októbra 2012

V snahe neustále modernizovať a zefektívňovať chod úradu sa Staré Mesto rozhodlo hľadať nové, inovatívne riešenia s pomocou študentov.

viac
10. októbra 2012

Ďalšia investičná akcia Starého Mesta dokončená

viac
Košice - Staré mesto
08. októbra 2012

Výbor samosprávy Denného centra má novú predsedníčku

viac
08. októbra 2012

Rekonštrukciou rozšírila MŠ Zádielská svoju kapacitu o 22 miest.

viac
Košice - Staré mesto
05. októbra 2012

Týmto prípadom sa v 40. týždni venovalo Oddelenie sociálnych vecí, zdravia a materských škôl

viac
04. októbra 2012

4.10.2012 sa na Hlavnej ulici uskutočnil 5. ročník súťaže pod názvom „Beh o pohár starostu metskej časti Košice-Staré Mesto“

viac
04. októbra 2012

V rámci investičných projektov sme ukončili ďalšie práce a úpravy v Starom Meste.

viac
03. októbra 2012

1.10. 2012 bolo na základe zmluvy odovzdané stavenisko na Magurskej ulici stavebnej spoločnosti. Pribudne tam nových 21 parkovacích miest.

viac
03. októbra 2012

V rámci investičných akcií sa nám podarilo ukončiť úpravu rozbitých ciest vo viacerých oblastiach.

viac
03. októbra 2012

22. a 23. októbra 2012 sa v Egri uskutočnili plavecké preteky. Naši plavci z nich priniesli spolu 25 medailí.

viac
03. októbra 2012

Medzinárodný deň hudby v Múzeu Vojtecha Löfflera

viac