Aktuality

Riaditeľka MŠ Jarná 4- p. Dvorská oznámila uzatvorenie MŠ v dôsledku chorobnosti detí od 03.02.2020 do 07.02.2020. MŠ bude otvorená 10. 02.2020
03. februára 2020

Riaditeľka MŠ Jarná 4- p. Dvorská oznámila uzatvorenie MŠ v dôsledku chorobnosti detí od 03.02.2020 do 07.02.2020. MŠ bude otvorená 10. 02.2020

viac
MÁTE ŠANCU VYJADRIŤ SA A PRISPIEŤ K ÚSPEŠNEJ REALIZÁCII Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon, o. z. si Vás dovoľuje požiadať o Vaše pripomienky, návrhy alebo odporúčania k projektu Revitalizácia Mlynského náhonu . Ciele revitalizácie, proces súťaže a celkovej obnovy tohto vodného toku bol odprezentovaný na pracovnom stretnutí dňa 29.01.2020 v priestoroch Magistrátu […]
03. februára 2020

MÁTE ŠANCU VYJADRIŤ SA A PRISPIEŤ K ÚSPEŠNEJ REALIZÁCII Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon, o. z. si Vás dovoľuje požiadať o Vaše pripomienky, návrhy alebo odporúčania k projektu Revitalizácia Mlynského náhonu . Ciele revitalizácie, proces súťaže a celkovej obnovy tohto vodného toku bol odprezentovaný na pracovnom stretnutí dňa 29.01.2020 v priestoroch Magistrátu […]

viac
Riaditeľka MŠ Rumanova 4 – p. Pačaiová oznámila zatvorenie MŠ v dôsledku chorobnosti detí od 03.02.2020 do 05.02.2020. MŠ bude otvorená 06.02.2020.
31. januára 2020

Riaditeľka MŠ Rumanova 4 – p. Pačaiová oznámila zatvorenie MŠ v dôsledku chorobnosti detí od 03.02.2020 do 05.02.2020. MŠ bude otvorená 06.02.2020.

viac
  Mestská časť Košice – Staré Mesto uspela v minulom roku s projektom – rozšírenie kamerového systému v mestskej časti. Získané prostriedky v objeme 36 461 eur sme využili na uliciach Löfflerova, Thurzova a Jiskrova, kde už bolo nainštalovaných 5 kamier s pripojením na pult Mestskej polície. „Veríme, že nové kamery, ktoré sú už v plnej […]
31. januára 2020

  Mestská časť Košice – Staré Mesto uspela v minulom roku s projektom – rozšírenie kamerového systému v mestskej časti. Získané prostriedky v objeme 36 461 eur sme využili na uliciach Löfflerova, Thurzova a Jiskrova, kde už bolo nainštalovaných 5 kamier s pripojením na pult Mestskej polície. „Veríme, že nové kamery, ktoré sú už v plnej […]

viac
  Riaditeľka MŠ Hrnčiarska 1- p. Farkašová oznámila uzatvorenie MŠ v dôsledku chorobnosti detí od 31.01.2020 do 4.02.2020. MŠ bude otvorená 5.02.2020.
30. januára 2020

  Riaditeľka MŠ Hrnčiarska 1- p. Farkašová oznámila uzatvorenie MŠ v dôsledku chorobnosti detí od 31.01.2020 do 4.02.2020. MŠ bude otvorená 5.02.2020.

viac
Vyše 70 diel fenomenálneho Victora Vasarelyho zo súkromnej zbierky a množstvo obrazov šiestich slovenských umelcov, ktorých OP-ART ovplyvnil, zaplaví v týchto dňoch obe podlažia Múzea Vojtecha Löfflera. Návštevník tak získa komplexný pohľad na obľúbený umelecký smer. Vernisáž sa koná vo štvrtok 30. januára 2020 o 17:00 hod. Vasarely výrazne zasiahol do vývoja moderného povojnového umenia a výtvarný prejav obohatil […]
29. januára 2020

Vyše 70 diel fenomenálneho Victora Vasarelyho zo súkromnej zbierky a množstvo obrazov šiestich slovenských umelcov, ktorých OP-ART ovplyvnil, zaplaví v týchto dňoch obe podlažia Múzea Vojtecha Löfflera. Návštevník tak získa komplexný pohľad na obľúbený umelecký smer. Vernisáž sa koná vo štvrtok 30. januára 2020 o 17:00 hod. Vasarely výrazne zasiahol do vývoja moderného povojnového umenia a výtvarný prejav obohatil […]

viac
Starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik nechce, aby bola verejnosť ďalej traumatizovaná kauzou Mestskej krytej plavárne, ktorú chce získať do majetku Mesta Košice primátor Jaroslav Polaček a prepojiť ju s areálom Kúpaliska Červená hviezda. „Pozývam pána primátora za rokovací stôl. Keďže chápem jeho pracovnú zaneprázdnenosť, nechávam na ňom, aby určil termín rokovania, ktorý […]
28. januára 2020

Starosta MČ Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik nechce, aby bola verejnosť ďalej traumatizovaná kauzou Mestskej krytej plavárne, ktorú chce získať do majetku Mesta Košice primátor Jaroslav Polaček a prepojiť ju s areálom Kúpaliska Červená hviezda. „Pozývam pána primátora za rokovací stôl. Keďže chápem jeho pracovnú zaneprázdnenosť, nechávam na ňom, aby určil termín rokovania, ktorý […]

viac
Materská škola – Óvoda, Zádielska oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že v dňoch od 28. 01. 2020 do 31. 01. 2020 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach vyhlásené pre deti materskej školy chrípkové prázdniny.
28. januára 2020

Materská škola – Óvoda, Zádielska oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že v dňoch od 28. 01. 2020 do 31. 01. 2020 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach vyhlásené pre deti materskej školy chrípkové prázdniny.

viac
Kvalita a zdravotná nezávadnosť bazénovej vody na Mestskej krytej plavárni v Košiciach je v poriadku. Potvrdzujú to priložené výsledky mikrobiologických a chemických rozborov, ktoré urobil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Informoval riaditeľ Mestskej krytej plavárne Ing. Vladimír Hlivák.  Informácie o údajných zdravotných problémoch detí zo športových klubov ako dôsledok kvality vody v bazéne neboli […]
27. januára 2020

Kvalita a zdravotná nezávadnosť bazénovej vody na Mestskej krytej plavárni v Košiciach je v poriadku. Potvrdzujú to priložené výsledky mikrobiologických a chemických rozborov, ktoré urobil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach. Informoval riaditeľ Mestskej krytej plavárne Ing. Vladimír Hlivák.  Informácie o údajných zdravotných problémoch detí zo športových klubov ako dôsledok kvality vody v bazéne neboli […]

viac
  Oznamujem Vám, že od 27.01.2020 do 29.01.2020 bude MŠ Rumanova z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a so súhlasom RÚVZ v Košiciach zatvorená. Prevádzka školy  bude obnovená dňa 30.01.2020 (vo štvrtok). s úctou, Eva Pačaiová, riad. MŠ
27. januára 2020

  Oznamujem Vám, že od 27.01.2020 do 29.01.2020 bude MŠ Rumanova z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a so súhlasom RÚVZ v Košiciach zatvorená. Prevádzka školy  bude obnovená dňa 30.01.2020 (vo štvrtok). s úctou, Eva Pačaiová, riad. MŠ

viac
STANOVISKO RIADITEĽA MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE ING. VLADIMÍRA HLIVÁKA KU KVALITE VODY Mestská krytá plaváreň bola z technických príčin, ktoré sme už uviedli, zatvorená od nedele 19. januára do pondelka 20.01.2020, resp. otvorená od rána utorka 21.01.2020. Práve z dôvodu, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam o zdravotnej a hygienickej závadnosti/nezávadnosti vody, bol pred otvorením bazéna zo […]
23. januára 2020

STANOVISKO RIADITEĽA MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE ING. VLADIMÍRA HLIVÁKA KU KVALITE VODY Mestská krytá plaváreň bola z technických príčin, ktoré sme už uviedli, zatvorená od nedele 19. januára do pondelka 20.01.2020, resp. otvorená od rána utorka 21.01.2020. Práve z dôvodu, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam o zdravotnej a hygienickej závadnosti/nezávadnosti vody, bol pred otvorením bazéna zo […]

viac
OZNAM – Chrípkové prázdniny Materská škola – Óvoda, Zádielska oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že v dňoch od 23. 01. 2020 do 27. 01. 2020 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach vyhlásené pre deti materskej školy chrípkové prázdniny.   Prevádzka materskej školy začne 28. 01. 2020 ( utorok ). […]
22. januára 2020

OZNAM – Chrípkové prázdniny Materská škola – Óvoda, Zádielska oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že v dňoch od 23. 01. 2020 do 27. 01. 2020 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach vyhlásené pre deti materskej školy chrípkové prázdniny.   Prevádzka materskej školy začne 28. 01. 2020 ( utorok ). […]

viac
Starosta MČ Košice – Staré Mesto v pondelok 20. januára 2020 písomne odpovedal na list primátora Mesta Košice, v ktorom žiadal mestskú časť o predstavenie vízie ďalšieho fungovania Mestskej krytej plavárne v Košiciach. Nie Mesto Košice, ale MČ Košice Staré Mesto plaváreň zachránila „Zásadne nesúhlasím s názorom primátora, že prevádzkovanie plavárne je nad schopnosti MČ Staré Mesto. V prvom rade pripomínam, […]
21. januára 2020

Starosta MČ Košice – Staré Mesto v pondelok 20. januára 2020 písomne odpovedal na list primátora Mesta Košice, v ktorom žiadal mestskú časť o predstavenie vízie ďalšieho fungovania Mestskej krytej plavárne v Košiciach. Nie Mesto Košice, ale MČ Košice Staré Mesto plaváreň zachránila „Zásadne nesúhlasím s názorom primátora, že prevádzkovanie plavárne je nad schopnosti MČ Staré Mesto. V prvom rade pripomínam, […]

viac
Múzeum Vojtecha Lofflera srdečne pozýva na komentovanú prehliadku výstavy Júlie Haluzovej – Jar, leto, akryl, zima v piatok 24. januára o 17.00. Veľkolepá výstava tvorby Júlie Haluzovej „Out of the Blue“ predstavuje na dvoch poschodiach prierez tvorby tejto talentovanej výtvarníčky so zameraním na prezentáciu najznámejších cyklov. Návštevník nájde veľkorozmerné maľby plné kvetov, avšak i miniatúry […]
17. januára 2020

Múzeum Vojtecha Lofflera srdečne pozýva na komentovanú prehliadku výstavy Júlie Haluzovej – Jar, leto, akryl, zima v piatok 24. januára o 17.00. Veľkolepá výstava tvorby Júlie Haluzovej „Out of the Blue“ predstavuje na dvoch poschodiach prierez tvorby tejto talentovanej výtvarníčky so zameraním na prezentáciu najznámejších cyklov. Návštevník nájde veľkorozmerné maľby plné kvetov, avšak i miniatúry […]

viac
Talkshow z cyklu Rozhovory pri umení štartuje v stredu 22. januára o 17.00 hod. v Múzeu Vojtecha Lofflera na Alžbetinej 20 Tešíme sa na vás!
16. januára 2020

Talkshow z cyklu Rozhovory pri umení štartuje v stredu 22. januára o 17.00 hod. v Múzeu Vojtecha Lofflera na Alžbetinej 20 Tešíme sa na vás!

viac