Aktuality

Košice - Staré mesto
30. novembra 2012

Snúbenci pri výbere termínu sobáša často dbajú aj na symboliku čísel. Onedlho im kalendár ponúkne naozaj magický dátum – 12.12.2012 – a Staré Mesto zase miesto na sobáš.

viac
28. novembra 2012

Majitelia garáží, nachádzajúcich sa medzi Geriatrickým centrom sv. Lukáša a bytovým domom Jesenná ul. č. 7 , žiadali mestskú časť o zabezpečenie opravy prístupovej komunikácie ku garážam.

viac
28. novembra 2012

17. ročník celomestskej súťaže Slovo bez hraníc má svojich víťazov

viac
28. novembra 2012

Seniori z Denného centra dokázali, že sa vedia nie len poriadne zvŕtať na tanečnom parkete, čo nedávno potvrdili na Katarínskej zábave, ale majú aj mimoriadne pozitívny vzťah k športu.

viac
28. novembra 2012

Starosta MČ zvolal 27.11.2012 na základe podnetu Bytového družstva Nádej, Protifašistických bojovníkov 7, pracovné stretnutie za účelom odstránenia nedostatkov negatívne pôsobiacich na kvalitu životného prostredia.

viac
28. novembra 2012

Opäť sme pokročili s úpravami a opravami v Starom Meste.

viac
23. novembra 2012

Aj tento týždeň sme pokračovali s prácami v jednotlivých lokalitách Starého Mesta i riešením Vašich podnetov.

viac
22. novembra 2012

Aj keď v niekoľkodňovom predstihu, no v o to lepšej atmosfére si seniori z Denného centra vychutnali Katarínsku zábavu.

viac
22. novembra 2012

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 14.novembra v priestoroch Múzea Vojtecha Löfflera za účasti autora a mnohých návštevníkov.

viac
21. novembra 2012

Aj keď jednotlivé košické mestské časti pracujú samostatne, v niektorých oblastiach si radi vymenia skúsenosti

viac
Košice - Staré mesto
21. novembra 2012

Staré Mesto aktívne pokračuje v nadväzovaní partnerstiev. Zmluva o spolupráci bude čoskoro podpísaná aj s Fakultou umení.

viac
20. novembra 2012

20.11.2012 sa uskutočnilo Slávnostné odovzdávanie ocenení starostu a Miestneho zastupiteľstva Starého Mesta.

viac
19. novembra 2012

Na neporiadok na uliciach Jesenná a Československej armády ľudia upozorňujú pravidelne. Starému Mestu nie je tento problém ľahostajný.

viac
19. novembra 2012

Starosta Starého Mesta strávil príjemný rozhovor s prezidentom Rudolfom Schusterom.

viac
Košice - Staré mesto
19. novembra 2012

Matričný úrad vybavil v minulom týždni spolu 60 náležitostí.

viac
kamagra jelcialis