Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru


sprievod. list vyhlásenie času…

vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva…