Rozhodnutie o opatrení zabezpečenia celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov / deratizácia / na území mesta Košice v termíne od 16.03.2020 do 20.04.2020.


K stiahnutiu