Stav pohľadávok

K stiahnutiu:

Oznam

Vážení občania,

v súvislosti s aktuálnou situáciou , týkajúcou sa vyplácania rodičovského dôchodku Sociálnou poisťovňou, ktorá ovplyvnila aj činnosť matričného úradu, ktorý musí bezodkladne vykonávať opravu vzťahových údajov v Informačnom systéme registra obyvateľov vám oznamujeme dočasnú zmenu úradných hodín Matričného úradu so sídlom na Hviezdoslavovej ulici č. 7

Pondelok - 08.00 - 12.00 

                      13.00 - 16.00

Utorok - NESTRÁNKOVÝ DEŇ 

Streda - 08.00 - 12.00

                13.00 - 17.00

Štvrtok - NESTRÁNKOVÝ DEŇ  

Piatok - 08.00 - 13.00

Africký mor ošípaných – oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto požiadala mestskú časť informovať obyvateľov o možnom výskyte  Afrického moru ošípaných (AMO) na území mesta Košice.

K stiahnutiu:

Nahlásenie poruchy na verejnom osvetlení.

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. v rámci údržby verejného osvetlenia zabezpečuje funkčnosť verejného osvetlenia odstraňovaním porúch ktoré sú zistené pri výkone činnosti, ale taktiež odstraňovaním porúch nahlásených občanmi a užívateľmi komunikácií.

Pre nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia môže nahlasovateľ využiť

DPMK, a.s. sa pri odstraňovaní nefunkčného verejného osvetlenia v meste Košice snaží riešiť nahlásené poruchy v čo najkratšej dobe a preto sú pri nahlasovaní porúch pre lepšiu identifikáciu a lokalizáciu nefunkčných súčastí sústavy verejného osvetlenia v meste Košice potrebné základné údaje o tom, kde sa nefunkčné súčasti nachádzajú, taktiež pre doplnenie informácií o nahlásených poruchách nám pomôže spätný kontakt na nahlasovateľa poruchy. Všetky údaje sa nachádzajú v kontaktnom formulári.

kamagra jelcialis