Index

Harmonogram triedeného zberu 6/2020.


Harmonogram MMK TZ 06_2020

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Harmonogram zberu objemného odpadu 6/2020.


TKO MMK 06_2020

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Stav pohľadávok


K stiahnutiu

Harmonogram triedeného zberu a harmonogram zberu objemného odpadu 5/2020.


Upozornenie:

Pri celoročnom upratovaní sa VKK vyváža maximálne 2x, na tretí raz je kontajner stiahnutý.

 

Harmonogram MMK TZ 05_2020

TKO MMK 05_2020

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Harmonogram zberu objemného odpadu 4/2020.


TKO MMK 04_2020

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Harmonogram triedeného zberu 4/2020.


Harmonogram MMK TZ 04_2020

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Rozpis VKK pre mestskú časť Košice – Staré Mesto na rok 2020.


VKK-ABR-KE-SM-25.2.2020-30.6.-a-21.7.-17.11.2020

K stiahnutiu

Oznámenie o začatí správneho konania – regulácia živočíšnych škodcov.


K stiahnutiu

Rozhodnutie o opatrení zabezpečenia celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov / deratizácia / na území mesta Košice v termíne od 16.03.2020 do 20.04.2020.


K stiahnutiu

Harmonogram triedeného zberu 3/2020.


K stiahnutiu