Stav pohľadávok

K stiahnutiu:

Harmonogram zberu objemného odpadu 10/2020.

TKO MMK 10_2020

K stiahnutiu:
Neboli pridané žiadne súbory na stiahnutie..

Harmonogram triedeného zberu 10/2020.

Harmonogram MMK TZ 10_2020

K stiahnutiu:
Neboli pridané žiadne súbory na stiahnutie..

Africký mor ošípaných – oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto požiadala mestskú časť informovať obyvateľov o možnom výskyte  Afrického moru ošípaných (AMO) na území mesta Košice.

K stiahnutiu:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Vám oznamuje , že

ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV

dňom 20.8.2020 od 08:00 hod.

K stiahnutiu:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

K stiahnutiu:

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v MČ KE SM ( júl – november 2020 ).

K stiahnutiu:

Rozpis VKK pre mestskú časť Košice – Staré Mesto na rok 2020.

K stiahnutiu:

Oznámenie o začatí správneho konania – regulácia živočíšnych škodcov.

K stiahnutiu:

Nahlásenie poruchy na verejnom osvetlení.

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. v rámci údržby verejného osvetlenia zabezpečuje funkčnosť verejného osvetlenia odstraňovaním porúch ktoré sú zistené pri výkone činnosti, ale taktiež odstraňovaním porúch nahlásených občanmi a užívateľmi komunikácií.

Pre nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia môže nahlasovateľ využiť

DPMK, a.s. sa pri odstraňovaní nefunkčného verejného osvetlenia v meste Košice snaží riešiť nahlásené poruchy v čo najkratšej dobe a preto sú pri nahlasovaní porúch pre lepšiu identifikáciu a lokalizáciu nefunkčných súčastí sústavy verejného osvetlenia v meste Košice potrebné základné údaje o tom, kde sa nefunkčné súčasti nachádzajú, taktiež pre doplnenie informácií o nahlásených poruchách nám pomôže spätný kontakt na nahlasovateľa poruchy. Všetky údaje sa nachádzajú v kontaktnom formulári.

K stiahnutiu:
Neboli pridané žiadne súbory na stiahnutie..