Index

Stav pohľadávok


Stav pohľadávok 012020

 

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Harmonogram triedeného zberu 2/2020.


Harmonogram MMK TZ 02_2020

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Harmonogram zberu objemného odpadu 2/2020.


TKO MMK 02_2020

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Nahlásenie poruchy na verejnom osvetlení.


Dopravný podnik mesta Košice, a.s. v rámci údržby verejného osvetlenia zabezpečuje funkčnosť verejného osvetlenia odstraňovaním porúch ktoré sú zistené pri výkone činnosti, ale taktiež odstraňovaním porúch nahlásených občanmi a užívateľmi komunikácií.

Pre nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia môže nahlasovateľ využiť

DPMK, a.s. sa pri odstraňovaní nefunkčného verejného osvetlenia v meste Košice snaží riešiť nahlásené poruchy v čo najkratšej dobe a preto sú pri nahlasovaní porúch pre lepšiu identifikáciu a lokalizáciu nefunkčných súčastí sústavy verejného osvetlenia v meste Košice potrebné základné údaje o tom, kde sa nefunkčné súčasti nachádzajú, taktiež pre doplnenie informácií o nahlásených poruchách nám pomôže spätný kontakt na nahlasovateľa poruchy. Všetky údaje sa nachádzajú v kontaktnom formulári.

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.