Index

Oznamy stavebného úradu


https://static.kosice.sk/article/OZcwTmCuFrnAuOJ/19_05920_alvinczyho_bellova_doc.pdf

https://www.kosice.sk/clanok/garazovy-dom-kuzmanyho-vystavba-spolocnych-garazi-v-kosiciach-13

https://www.kosice.sk/clanok/bytovy-dom-ulica-kpt-nalepku-kosice

 

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Stav pohľadávok – rok 2019


Stav pohľadávok 062019

Stav pohľadávok 052019

Stav pohľadávok 042019

Stav pohľadávok 032019

Stav pohľadávok 012019

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru


sprievod. list vyhlásenie času…

vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva…

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Stav pohľadávok – rok 2018


Stav pohľadávok k 31.12.2018

Stav pohľadávok k 30.11.2018

Stav pohľadávok k 31.10 2018

Stav pohľadávok k 30.9.2018

Stav pohľadávok k 31.08.2018

Stav pohľadávok k 31.07.2018

Stav pohľadávok k 30.06.2018

Stav pohľadávok k 31.05.2018

Stav pohľadávok k 30.04.2018

Stav pohľadávok k 31.03.2018

Stav pohľadávok k 28.02.2018

Stav pohľadávok k 31.01.2018

 

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

OR HaZZ v Košiciach – vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


vyhlásenie Času zvýšeného….

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 – opatrenia


Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 – opatrenia

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov a prípojok v termíne od 01.04.2018 do 30.10.2018 s konečnou úpravou do 15.12.2018.


Oznámenie

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, rozhodnutie o opatrení zabezpečenia celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov / deratizácie / na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018.


Rozhodnutie

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Stav pohľadávok 2015 – 2017


Stav pohľadávok 012015

Stav pohľadávok 022015

Stav pohľadávok 032015

Stav pohľadávok 042015

Stav pohľadávok 052015

Stav pohľadávok 062015

Stav pohľadávok 072015

Stav pohľadávok 082015

Stav pohľadávok 092015

Stav pohľadávok 102015

Stav pohľadávok 112015

Stav pohľadávok 122015

Stav pohľadávok 012016

Stav pohľadávok 0212016

Stav pohľadávok 032016

Stav pohľadávok 042016

Stav pohľadávok 052016

Stav pohľadávok 062016

Stav pohľadávok 072016

stav-pohladavok-082016

stav-pohladavok-092016

stav-pohladavok-102016

stav-pohladavok-112016

Stav pohľadávok 122016

Stav pohľadávok 012017

Stav pohľadávok 022017

Stav pohľadávok 032017

Stav pohľadávok 042017

Stav pohľadávok 052017

Stav pohľadávok 062017

Stav pohľadávok 072017

Stav pohľadávok 082017

Stav pohľadávok 092017

Stav pohľadávok 102017

Stav pohľadávok 112017

Stav pohľadávok 122017

 

 

 

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Nahlásenie poruchy na verejnom osvetlení.


Dopravný podnik mesta Košice, a.s. v rámci údržby verejného osvetlenia zabezpečuje funkčnosť verejného osvetlenia odstraňovaním porúch ktoré sú zistené pri výkone činnosti, ale taktiež odstraňovaním porúch nahlásených občanmi a užívateľmi komunikácií.

Pre nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia môže nahlasovateľ využiť

DPMK, a.s. sa pri odstraňovaní nefunkčného verejného osvetlenia v meste Košice snaží riešiť nahlásené poruchy v čo najkratšej dobe a preto sú pri nahlasovaní porúch pre lepšiu identifikáciu a lokalizáciu nefunkčných súčastí sústavy verejného osvetlenia v meste Košice potrebné základné údaje o tom, kde sa nefunkčné súčasti nachádzajú, taktiež pre doplnenie informácií o nahlásených poruchách nám pomôže spätný kontakt na nahlasovateľa poruchy. Všetky údaje sa nachádzajú v kontaktnom formulári.

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.