Index

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru


sprievod. list vyhlásenie času…

vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva…

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Stav pohľadávok – rok 2018


Stav pohľadávok k 31.12.2018

Stav pohľadávok k 30.11.2018

Stav pohľadávok k 31.10 2018

Stav pohľadávok k 30.9.2018

Stav pohľadávok k 31.08.2018

Stav pohľadávok k 31.07.2018

Stav pohľadávok k 30.06.2018

Stav pohľadávok k 31.05.2018

Stav pohľadávok k 30.04.2018

Stav pohľadávok k 31.03.2018

Stav pohľadávok k 28.02.2018

Stav pohľadávok k 31.01.2018

 

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

OR HaZZ v Košiciach – vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


vyhlásenie Času zvýšeného….

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 – opatrenia


Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 – opatrenia

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov a prípojok v termíne od 01.04.2018 do 30.10.2018 s konečnou úpravou do 15.12.2018.


Oznámenie

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, rozhodnutie o opatrení zabezpečenia celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov / deratizácie / na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018.


Rozhodnutie

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Stav pohľadávok 2015 – 2017


Stav pohľadávok 012015

Stav pohľadávok 022015

Stav pohľadávok 032015

Stav pohľadávok 042015

Stav pohľadávok 052015

Stav pohľadávok 062015

Stav pohľadávok 072015

Stav pohľadávok 082015

Stav pohľadávok 092015

Stav pohľadávok 102015

Stav pohľadávok 112015

Stav pohľadávok 122015

Stav pohľadávok 012016

Stav pohľadávok 0212016

Stav pohľadávok 032016

Stav pohľadávok 042016

Stav pohľadávok 052016

Stav pohľadávok 062016

Stav pohľadávok 072016

stav-pohladavok-082016

stav-pohladavok-092016

stav-pohladavok-102016

stav-pohladavok-112016

Stav pohľadávok 122016

Stav pohľadávok 012017

Stav pohľadávok 022017

Stav pohľadávok 032017

Stav pohľadávok 042017

Stav pohľadávok 052017

Stav pohľadávok 062017

Stav pohľadávok 072017

Stav pohľadávok 082017

Stav pohľadávok 092017

Stav pohľadávok 102017

Stav pohľadávok 112017

Stav pohľadávok 122017

 

 

 

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Nahlásenie poruchy na verejnom osvetlení.


Dopravný podnik mesta Košice, a.s. v rámci údržby verejného osvetlenia zabezpečuje funkčnosť verejného osvetlenia odstraňovaním porúch ktoré sú zistené pri výkone činnosti, ale taktiež odstraňovaním porúch nahlásených občanmi a užívateľmi komunikácií.

Pre nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia môže nahlasovateľ využiť

DPMK, a.s. sa pri odstraňovaní nefunkčného verejného osvetlenia v meste Košice snaží riešiť nahlásené poruchy v čo najkratšej dobe a preto sú pri nahlasovaní porúch pre lepšiu identifikáciu a lokalizáciu nefunkčných súčastí sústavy verejného osvetlenia v meste Košice potrebné základné údaje o tom, kde sa nefunkčné súčasti nachádzajú, taktiež pre doplnenie informácií o nahlásených poruchách nám pomôže spätný kontakt na nahlasovateľa poruchy. Všetky údaje sa nachádzajú v kontaktnom formulári.

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.


Vyhlásenie

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.

Harmonogram prác aktivačných pracovníkov


VPP_pravideln

VPP_na_podnety_003tyzden

VPP_na_podnety_002tyzden

VPP_na_podnety_001tyzden

VPP_na_podnety_052tyzden

VPP_na_podnety_051tyzden

VPP_na_podnety_050tyzden

VPP_na_podnety_049tyzden

VPP_na_podnety_048tyzden

VPP_na_podnety_047tyzden

VPP_na_podnety_046tyzden

VPP_na_podnety_045tyzden

VPP_na_podnety_044tyzden

VPP_na_podnety_043tyzden

VPP_na_podnety_042tyzden

VPP_na_podnety_041tyzden

VPP_na_podnety_040tyzden

VPP_na_podnety_039tyzden

VPP_na_podnety_038tyzden

VPP_na_podnety_037tyzden

VPP_na_podnety_036tyzden

VPP_na_podnety_035tyzden

VPP_na_podnety_034tyzden

VPP_na_podnety_033tyzden

VPP_na_podnety_032tyzden

VPP_na_podnety_031tyzden

VPP_na_podnety_030tyzden

VPP_na_podnety_029tyzden

VPP_na_podnety_028tyzden

VPP_na_podnety_027tyzden

VPP_na_podnety_026tyzden

VPP_na_podnety_025tyzden

VPP_na_podnety_024tyzden

VPP_na_podnety_023tyzden

VPP_na_podnety_022tyzden

VPP_na_podnety_021tyzden

VPP_na_podnety_020tyzden

VPP_na_podnety_019tyzden

VPP_na_podnety_018tyzden

VPP_na_podnety_017tyzden

VPP_na_podnety_016tyzden

VPP_na_podnety_015tyzden

VPP_na_podnety_014tyzden

VPP_na_podnety_013tyzden

VPP_na_podnety_012tyzden

VPP_na_podnety_011tyzden

VPP_na_podnety_010tyzden

VPP_na_podnety_009tyzden

VPP_na_podnety_008tyzden

VPP_na_podnety_007tyzden

VPP_na_podnety_006tyzden

VPP_na_podnety_005tyzden

VPP_na_podnety_004tyzden

VPP_na_podnety_003tyzden

VPP_na_podnety_002tyzden

VPP_na_podnety_001tyzden

VPP_na_podnety_052tyzden

VPP_na_podnety_051tyzden

VPP_na_podnety_050tyzden

VPP_na_podnety_049tyzden

VPP_na_podnety_048tyzden

VPP_na_podnety_047tyzden

VPP_na_podnety_046tyzden

VPP_na_podnety_045tyzden

VPP_na_podnety_044tyzden

VPP_na_podnety_043tyzden

VPP_na_podnety_042tyzden

VPP_na_podnety_041tyzden

VPP_na_podnety_040tyzden

VPP_na_podnety_039tyzden

VPP_na_podnety_038tyzden

VPP_na_podnety_037tyzden

VPP_na_podnety_036tyzden

VPP_na_podnety_035tyzden

VPP_na_podnety_034tyzden

VPP_na_podnety_033tyzden

VPP_na_podnety_032tyzden

VPP_na_podnety_031tyzden

VPP_na_podnety_030tyzden

VPP_na_podnety_029tyzden

VPP_na_podnety_028tyzden

VPP_na_podnety_027tyzden

VPP_na_podnety_026tyzden

VPP_na_podnety_025tyzden

VPP_na_podnety_024tyzden

VPP_na_podnety_023tyzden

VPP_na_podnety_022tyzden

VPP_na_podnety_021tyzden

VPP_na_podnety_020tyzden

VPP_na_podnety_019tyzden

VPP_na_podnety_018tyzden

VPP_na_podnety_017tyzden

VPP_na_podnety_016tyzden

VPP_na_podnety_015tyzden

VPP_na_podnety_014tyzden

VPP_na_podnety_013tyzden

VPP_na_podnety_012tyzden

VPP_na_podnety_011tyzden

VPP_na_podnety_010tyzden

VPP_na_podnety_009tyzden

VPP_na_podnety_008tyzden

VPP_na_podnety_007tyzden

VPP_na_podnety_006tyzden

VPP_na_podnety_005tyzden

VPP_na_podnety_004tyzden

VPP_na_podnety_003tyzden

vpp_na_podnety_002tyzden

vpp_na_podnety_001tyzden

vpp_na_podnety_52tyzden

vpp_na_podnety_51tyzden

vpp_na_podnety_50tyzden

vpp_na_podnety_49tyzden

vpp_na_podnety_48tyzden

vpp_na_podnety_47tyzden

vpp_na_podnety_46tyzden

vpp_na_podnety_45tyzden

vpp_na_podnety_44tyzden

vpp_na_podnety_43tyzden

vpp_na_podnety_42tyzden

vpp_na_podnety_41tyzden

vpp_na_podnety_40tyzden

vpp_na_podnety_39tyzden

vpp_na_podnety_38tyzden

vpp_na_podnety_37tyzden

VPP_na_podnety_36tyzden

VPP_na_podnety_35tyzden

VPP_na_podnety_34tyzden

VPP_na_podnety_33tyzden

VPP_na_podnety_32tyzden

VPP_na_podnety_31tyzden

VPP_na_podnety_30tyzden

VPP_na_podnety_29tyzden

VPP_na_podnety_28tyzden

VPP_na_podnety_27tyzden

VPP_na_podnety_26tyzden

VPP_na_podnety_25tyzden

VPP_na_podnety_24tyzden

VPP_na_podnety_23tyzden

VPP_na_podnety_22tyzden

VPP_na_podnety_21tyzden

VPP_na_podnety_20tyzden

VPP_na_podnety_19tyzden

VPP_na_podnety_18tyzden

VPP_na_podnety_17tyzden

VPP_na_podnety_16tyzden

VPP_na_podnety_15tyzden

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.