Oznámenie stavebného úradu – REZIDENCIA ALBELLI, Alvinczyho a Bellova ul. Košice – rozhodnutie o umiestnení stavby


https://static.kosice.sk/article/OZcwTmCuFrnAuOJ/19_05920_alvinczyho_bellova_doc.pdf