Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I


Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu ) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Valérias Lukáčová

Mikuláš Kovaľák

Mikuláš Kovaľák

Mikuláš Kovaľák

Mikuláš Kovaľák

Dominik Kuchta

Úložná doba od: 28.06.2019 do: 15.07.2019Poukaz E

Radoslav Krinický

Platnosť poukazu E: do 17.07.2019