OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk


Adresát: Róbert Holub, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 17Er/82/2007

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 17.07.2019 do 31.07.2019