Oznámenie o prekopávke na Svätoplukovej a Rumanovej ulici


Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že dnes došlo k prekopávke cesty z dôvodu odstraňovania poruchy na verejnom vodovode ( verejnej kanalizácii ), a to na uliciach Svätopluková – Rumanová.  Pozemná komunikácia bola narušená v šírke 3,5 metra a dĺžke 1,5 metra.