Oznámenie o prekopávke cesty


Počas dnešného dňa – 3. januára 2019 – odstraňuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. poruchu na verejnej kanalizácii na Štefánikovej ulici 54. Z tohto dôvodu bola narušená vozovka v rozsahu cca 2 metre krát 1,2 metra.

K stiahnutiu