Oznámenie o došlých zásielkach


Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Gabriel Kopcsay

Úložná doba od: 15.07.2019 do: 29.07.2019Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu ) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Alexander Compton

Jozef Tetauer

Štefan Zupik

Úložná doba od: 12.07.2019 do: 29.07.2019