Oznámenie o došlých zásielkach


Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ružena Červeňáková

Stanislav Berko

Marek Berko

Katarína Barčová

Úložná doba od: 13.08.2019 do: 27.08.2019Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu ) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Jozef Onufer

Štefan Horváth

Úložná doba od: 12.08.2019 do: 29.08.2019