Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach


Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Katarína Čičváková

Amália Červeňaková

Úložná doba od: 08.07.2019 do: 22.07.2019