Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov


 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019