OZNAM – Znovuobnovenie prevádzky stravovanie pre externých dôchodcov – Garbiarska 4


Oznamujeme Vám, že operatívne od 11. 11. 2020 (streda) naša stravovacia prevádzka v SSPmK, Garbiarska 4, bude fungovať v pôvodnom režime (obedy pre OS – sever – balené do jednorazových obalov, ZOS – ky opätovne klasicky celodenná strava od nás cez nášho vodiča).

Stravovanie – obedy pre externých dôchodcov od 11. 11. 2020 taktiež obnovené.

Oznamy pred budovou v tabuliach SSPmK budú vyvesené (platí, že opečiatkované lístky z dnešného dňa 10.11.2020, budú všetkým externým  dôchodcom platiť a budú prepečiatkované našim zamestnancom na iný vhodný dátum).

Ďakujeme pekne za pochopenie, ústretovosť a spoluprácu.