Oznam – stravovanie dôchodcov.


Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4

O Z N A M UJE,

že s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom,

s účinnosťou od 13.3.2020 (piatok)  

 

POZASTAVUJE VÝDAJ A POSKYTOVANIE OBEDOV

pre dôchodcov z mestských častí do odvolania.

 

Za opečiatkované poukážky bude možné uplatniť si vrátenie financií cez príslušnú mestskú časť až do konca apríla 2020.

V záujme ochrany verejného zdravia vás žiadame,

aby ste uvedený zákaz rešpektovali.

Zákaz