OZNAM – opäť otvárame športovo-relaxačné centrum


Po dlhšej prestávke, spôsobenej opatreniami kvôli pandémii COVID-19, bude opäť otvorené športovo-relaxačné centrum v suteréne budovy miestneho úradu –  od pondelka 7. septembra 2020 od 10:00 hodiny.

Vstup do budovy bude možný za dodržania týchto hygienických opatrení:

1. nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v budove miestneho úradu,

2. použitie dezinfekcie rúk pri vstupe do budovy,

3. dodržiavanie odporúčanej vzdialenosti medzi osobami minimálne 2 m,

4. návštevníkov športovo-relaxačného centra usmernia zodpovední pracovníci,

5. za krúžkovú činnosť sú zodpovedné vedúce jednotlivých krúžkov,

6. pri vstupe do  športového centra sa návštevníci zapíšu, kde uvedú svoje meno, priezvisko a tel. kontakt.,

7. potrebné je dodržiavať hygienikom stanovené kapacity jednotlivých miestností,

8. prechodne platí zákaz hromadných akcií v interiéri.

Rozhodnutie sa môže zmeniť v súlade s vývojom epidemiologickej situácie a prijímaním nových opatrení a nariadení hlavného hygienika SR.