Oznam – odstávka dodávanej studenej vody


Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice,

oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy vodovodného potrubia bude dňa 4.9.2020 od 08:00 hod. do 15:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre MČ Košice – Staré mesto, konkrétne pre ulicu Kuzmányho 55.

 

 

VVS a.s., Závod Košice,  tel.č. :055/ 7952 420, 055/ 6427 507

dispecing.kosice@vodarne.eu