Oznam o výkopových prácach na L. Novomeského 3


Spoločnosť Tepelné hospodárstvo s.r.o. oznamuje obyvateľom Starého Mesta, že ukončila výkopové práce súvisiace s odstránením havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu na ulici L. Novomeského 3, s ktorými začala 17. decembra. Práce boli realizované na chodníku, ako aj v zeleni. Spoločnosť všetko upravila do pôvodného stavu. Sadové úpravy budú dodatočne realizované v jarných mesiacoch roku 2019. Asfaltizácia chodníka bude realizovaná v závislosti od poveternostných podmienok pravdepodobne v januári 2019.

K stiahnutiu