OZNAM o prerušení distribúcie elektriny


Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – STARÉ MESTO v úseku: ul. Pri plynárni č.d. 1, 2, 3, 7, 9, 18:

19. november 2019 od 07:30 h do 17:00 h

20. november 2019 od 07:20 h do 17:00 h

21. november 2019 od 07:20 h do 17:00 h

22. november 2019 od 07:20 h do 17:00 h