Oznam – chrípkové prázdniny v našej materskej škole na Tatranskej ulici.


 

Riaditeľka MŠ Tatranská 23 Košice, týmto oznamuje, že z dôvodu zvýšenej chorobností detí  a po nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva– Odbor hygieny detí a mládeže

p r e r u š u j e m e  prevádzku MŠ od 5.2.2020 do 9.2.2020

Materská škola bude otvorená v pondelok  10.2.2019.

 

S pozdravom

 

 

Mgr. Iveta Hnidiaková

riaditeľka školy