Oznam – chrípkové prázdniny v našej materskej škole na Rumanovej ulici.


Riaditeľka MŠ Rumanova 4 – p. Pačaiová oznámila zatvorenie MŠ v dôsledku chorobnosti detí od 03.02.2020 do 05.02.2020.

MŠ bude otvorená 06.02.2020.