Oznam – chrípkové prázdniny v našej materskej škole na Jarnej ulici.


Riaditeľka MŠ Jarná 4- p. Dvorská oznámila uzatvorenie MŠ v dôsledku chorobnosti detí od 03.02.2020 do 07.02.2020.

MŠ bude otvorená 10. 02.2020