Oznam.


Dnes bude v našej mestskej časti odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na adrese Jilemnického UPJŠ, Košice. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody.

 

Dispečer VVS a.s. závod Košice .